Максим Цибух

12696654_1057002131038662_587962567_o

Цибух Максим — викладач і інструктор.

В галузі фізичного оздоровлення займаюся вже понад 20-ть років. Практика хатха-йоги — більше 12 років. Останніми роками виявляю значну цікавість до того, щоб об’єднати між собою йогу та сучасні підходи до вивчення людського організму. Адже у них є одна спільна мета — фізичне здоров’я.

Тому була складена нова комплексна програма, яка стала включатив себе вправи на фізичну витривалість, координацію та відновлення енергетичного балансу. Практика зайняття останніх років складається з елементів У-шу, Тао, Тай-чи і м’язово-сухожильної гімнастики. Особливе місце приділяється можливості людини знімати з себе психологічну напруження та вміння розслаблятися (шавасана і деякі динамічні вправи).

Особисте хобі — люблю подорожувати. Постійними є прогулянки в лісові масиви, озерні краї у Львівській та  Волинській областях. Одним з головних напрямів в подорожі, звичайно ж — Карпатські гори, особливо їх дикі і майже безлюдні місця, які є джерелом сили і невичерпного джерела фізичної і творчої енергії. Другим за значимістю, вважаю море — його атмосфера, повітря, пейзажі, та власне морська вода.

Побував кілька разів у багатьох Європейських країнах. Найпам’ятніша поїздка за останні роки — подорож в містичні високогірні райони Індії — в Гімалаї. У ті місця, де люди по півроку живуть відрізаними від життєвої цивілізації, а Буддистські ченці усамітнюються в горах на тривалий час. Така подорож збагачує особисту практику, міняє внутрішній світ і ламає стереотипи на все те, що  відбувається навколо.

Подорож зовнішня — плавно переходить в пізнання внутрішнього!

Всім удачі. Щиро ваш Максим!

Цибух Максим  — преподаватель и инструктор.

В области физического оздоровления занимаюсь уже свыше 20-ти лет. Хатха-йога – более 12 лет.  В последние годы проявляю значительный интерес к тому, чтобы объединить между собой практику йоги и современные подходы к изучению человеческого организма. Ведь у них есть одна общая цель – физическое здоровье.  Поэтому была составлена новая комплексная программа, которая стала включать в себя упражнения на физическую выносливость, координацию  и восстановление энергетического баланса.  Практика занятий последних лет состоит из элементов У-шу, Тао, Тай-чи и мышечно-сухожильной гимнастики. Особое место  уделяется возможности человека снимать с себя психологическое напряжение и умение расслабляться (шавасана и некоторые динамические упражнения).

Личное хобби – люблю путешествовать. Постоянными есть прогулки в лесные массивы, озерные края во Львовской и Волынской областях. Одним из главных направлений в путешествии, конечно же — Карпатские горы, особенно их дикие и почти безлюдные места, которые являются источником силы и неисчерпаемым  кладезем физической и творческой энергии. Вторым по значимости источником – считаю море – его атмосфера, воздух, пейзажи, морская вода.

Побывал несколько раз во многих Европейских странах. Самая памятная поездка за последние годы  – путешествие в мистические высокогорные районы Индии – в Гималаи. В те места, где люди по полгода живут отрезанными от жизненной цивилизации, а Буддистские монахи уединяются в горах на длительное время. Любое такое путешествие обогащает личную практику, меняет внутренний мир и  воззрение на все происходящее кругом.

Путешествие внешнее — плавно переходит в познание внутреннего! Всем удачи.

Искренне ваш, Максим!)))